Savjeti vezani za najam

Kada tražite cijenu najma morate znati što je uključeno u navedenu cijenu.

Potrebe stranaka su različite i trebate biti sigurni da plaćate ono što želite.

Osiguranje vozila je područje gdje može doći do nesporazuma.

Što je uključeno u Budget-ovu cijenu biti će prikazano na rezervaciji ili ugovoru o najmu.
Osiguranje s uključenom franšizom (CDW)
Zaštita od krađe vozila (TP)
PDV (TAX)
Aerodromska taksa


Uvjeti najma mogu varirati i i ova osiguranja mogu biti ponuđena kao opcija. Neke stranke mogu biti pokrivene s nekim drugim načinom osiguranja i, naravno, ne žele platiti nešto što ne bi trebali. Ako želite ponudu koja ne uključuje osiguranja molimo kontaktirajte rezervacijski centar na +385 (0) 1 4673 638.

Osiguranje s uključenom franšizom (CDW) / osiguranje protiv krađe (LDW)
Štiti Vas od financijske odgovornosti ako je vozilo oštećeno isključujuči štetu koja je nastala prilikom krađe ili pokušaja krađe vozila.

Obavezan depozit kao garancija se uzima prilikom iznajmljivanja vozila. Iznos depozit može varirati ovisno u kojoj državi se nalazite. Ukoliko je vozilo vraćeno u istom stanju kao i prilikom preuzimanja (bez novih oštećenja) depozit se automatski vraća stranci.

Zaštita od krađe (TP)
Pruža osiguranje za krađu ili pokušaj krađe vozila do njegove pune vrijednosti. U oba slučaja naplaćuje se franšiza.

Aerodromska pristojba
Aerodromska pristojba je također uključena ako odlučite preuzeti vozilo na jednoj od 800+ lokacija diljem svijeta. Aerodromska pristojba je obavezan trošak za sve poslovnice u zračnim lukama.

Dopunsko osiguranje od odgovornosti (SLI) samo za SAD
Uključeno u cijenu samo u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje odgovornost može biti vrlo visoka, SLI pokriva dodatno osiguranje protiv nastanka štete od strane treće osobe a koje nije uključeno u cijenu.


VRATITI ĆU UNAJMLJENO VOZILO KASNIJE OD PREDVIĐENOG PO REZERVACIJI, DA LI JE TO OK?

Razumijemo da postoji mogućnost da unajmljeno vozilo ne vratite u dogovoreno vrijeme, svakako po tom pitanju pokušavamo biti što fleksibilniji. Ukoliko kasnite sa povratom unajmljenog vozila ili želite produžiti Vaš najam – obavezno nas kontaktirajte. Ukoliko unajmljeno vozilo vratite kasnije od dogovorenog po rezervaciji – bez da ste nas o tome obavijestili – morati ćete platiti naknadu za kasniji povrat vozila.

Kako se naknada za kasniji povrat vozila primjenjuje?

• Ukoliko prekoračite ugovorom dogovoreno vrijeme povrata unajmljenog vozila, biti će Vam naplaćena naknada za kasniji povrat vozila
• Ukoliko unajmljeno vozilo niste vratili 24 sata nakon ugovorom dogovorenog vremena, tada se primjenjuju druge naknade i tarife
• Naknada za kasniji povrat vozila će se kontinuirano obračunavati za svaki sljedeći period od 24 sata, dok unajmljeno vozilo ne vratite na po ugovoru dogovorenom mjestu povrata

Molimo Vas da obratite pozornost – ukoliko vozilo vratite nakon termina predviđenog ugovorom o najmu vozila bez predhodne najave o istom, biti će Vam naplaćen dodatni dan po važećem cjeniku i naknada za kasniji povrat vozila, za svaki dan ili dio dana kasnijeg povrata od predviđenog.


Koliki je iznos naknade za kasniji povrat vozila?

Zavisi od zemlje gdje unajmljujete vozilo, naknada za kasniji povrat vozila će iznositi (uključujući PDV):
• £12
• CHF16.20
• 125 (DKR, NKR or SKR)
• Između €10 i €12.30 (zavisi od države)
• Ili protuvrijednost u domaćoj valuti


Ugovor o najmu vozila

Ljubazno Vas molimo da pročitate uvjete najma i ugovor o najmu kada unajmljujete vozilo. Sve bitne kontakte možete pronaći na ugovoru o najmu.