Kontaktirajte nas

Rezervacije - upiti prije najma vozila Ako zovete izvan Hrvatske birajte

+385 (0) 1 4673 638


Customer Services - upiti nakon najma

Email: customer-service@budget.hr


Možete nas kontaktirati pismenim putem na:

Budget Rent a Car
Oreškovićeva 21

10 000 Zagreb


Molimo navedite ime odjela u vašoj korespondenciji. Informacije za poduzeća

Tel: +385 (0) 1 6158 858

Contact